Dieter Hedebouw nieuwe pastoor van Deurne

20 juni 2022
foto: ED, Marc Bolsius

De bisschop heeft per 1 juli 2022 Dieter Hedebouw benoemd tot opvolger van pastoor Paul Janssen. Dat werd dit weekend tijdens de vieringen in de kerken bekend gemaakt. Het bestuur formuleerde het aldus:

“Toen wij eind verleden jaar van onze pastoor, Paul Janssen, hoorden dat hij was gevraagd als pastoor van de Bossche parochies, en dat hij vond dat hij deze uitdaging moest aannemen, toen raakte ons dat als bestuur behoorlijk diep.

Natuurlijk gunden we Paul deze mooie kans in Den Bosch, en natuurlijk begrepen we ook dat hij – na zeventien jaren in Deurne – op dit moment een dergelijke grote stap kan maken, en over een paar jaar wellicht niet meer.

Maar de schrik sloeg ons – als Bestuur – ook om het hart: pastores zijn tegenwoordig dun gezaaid en wij hebben de afgelopen jaren natuurlijk een fantastische pastoor gehad, die zijn hart kon leggen in de liturgie, die zijn kerk wijd openstelde voor allerlei activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Een man van deze tijd; die ook Facebook niet schuwde om op een andere manier met heel veel mensen in contact te komen en te blijven.

Vanuit die bezorgdheid vroegen we belet bij de Bisschop en togen we begin januari naar De Parade om een wensenlijstje te bespreken voor Paul’s opvolger. Bisschop De Korte en Diaken De Vries konden ons beloven dat er een opvolger benoemd zou worden nog vóór Pasen. Ook meldden ze, dat ze hun uiterste best zouden doen om iemand te benoemen die paste bij onze parochie in De Peel, die zich bij ons thuis zou kunnen voelen en vice versa.

Verleden week donderdag werden we gebeld met de mededeling dat een opvolger was benoemd en dat Diaken de Vries op 5 april naar het Parochiecentrum zou komen met pastoor Dieter Hedebouw, voor een kennismaking met het pastorale team en het bestuur. Dat kennismakingsgesprek verliep positief en in een open atmosfeer.

Pastoor Hedebouw werd geboren in 1973 – hij is nu 48 jaar – en groeide op in Leuven, waar hij bouwkunde studeerde voordat hij aan de priesteropleiding begon op het St. Janscentrum in Den Bosch. Na zijn wijding in 2003 werd hij benoemd in Best, vervolgens in Son en Breughel om vervolgens naar Drunen te gaan. Begin 2013 werd hij daar geïnstalleerd als pastoor van huidige fusieparochie Wonderbare Moeder.

Tijdens ons gesprek hoorden we, dat zijn hart ligt bij de diakonie, heel bijzonder het individueel pastoraat. Gesprekken met mensen, en vooral met kwetsbare mensen. Ook de Liturgie heeft zijn aandacht, net als katechese.

De verhuizing naar Deurne, naar de nieuwe pastorie Landzicht, zal in de tweede helft van juni plaatsvinden zodat pastoor Hedebouw begin juli vol aan de slag kan gaan.

Op zondag 3 juli zullen we officieel en met feestelijke weemoed afscheid nemen van onze jarige Pastoor Paul Janssen om hem uit te zwaaien naar Den Bosch.

De officiele installatie van pastoor Dieter Hedebouw door de deken is gepland op zondag 4 september.

Al met al zijn we erg blij, dat er een opvolger is.

De eerste kennismaking was positief en veelbelovend.
Het zal anders worden, dat staat vast.
Maar we gaan er samen met u en met onze nieuwe pastoor gewoon weer iets goeds van maken.”