950 jaar kerk – meer dan duizend jaar geloof in Deurne

15 april 2019

In een oorkonde van 6 mei 1069 is voor het eerst te lezen dat er in Deurne een kerk was. Restanten van die kerk liggen nog onder de kerkvloer. Dit bijzondere jubileum willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Wij nodigen u van harte uit in de St. Willibrorduskerk Deurne:

maandag 6 mei

19.00 uur Vesperviering
m.m.v. de Protestantse Cantorij
Aansluitend koffie

20.00 uur Lezing “De ziel van een dorp”
door historicus Ton Spamer


Aansluitend drinken we een glaasje

dinsdag 7 mei

15.00 uur Magnifieke Maria samenzang
Zing alle bekende Marialiederen mee!
Opening van de expositie: Mantels voor Maria
Een tentoonstelling van de 5 mantels die
de Paramentengroep maakte voor het Mariabeeld in de kerk.
Aansluitend napraten bij een kop koffie

zondag 12 mei

10.30 uur Feestelijke eucharistieviering
Een gelegenheidskoor voert de Messe Brève van Gounod uit,
begeleid door een klein orkest van de Koninklijke Harmonie Deurne.
Wie mee wil zingen kan zich aanmelden bij het Parochiecentrum.