Afscheid in de kerk ?

27 oktober 2019

woensdag 30 oktober 2019
14.00-16.00 uur
Parochiecentrum, Visser 2 Deurne

Tijdens deze bijeenkomst, die we organiseren samen met de KBO Deurne Centrum, willen wij met u van gedachten wisselen over wat wij als parochie kunnen betekenen in een proces van ziek zijn en bij overlijden.

In de kerk wordt van oudsher het leven gevierd. Bij de geboorte kan een kind gedoopt worden, als het ‘de jaren van verstand’ bereikt, de eerste communie ontvangen. Op het kruispunt van basisschool naar middelbare school staat het vormsel, een huwelijk kan in de kerk ingezegend worden, bij ziekte past de ziekenzalving en bij overlijden is een kerkelijke uitvaart mogelijk.

Tijden veranderen. Bij geboorte wordt je op een babyshower of kraamborrel genodigd, het burgerlijke huwelijk wordt steeds meer omlijst met muziek en woord, en in uitvaartcentrum of crematorium is een ruim aanbod van rituelen.

Dat is zeker niet verkeerd, maar heeft het oude dan afgedaan? Wij zien het aantal uitvaarten afnemen. We merken dat soms ook mensen die trouwe kerkgangers waren bij hun laatste reis de kerk overslaan. Uiteraard is het aan ieder om zelf hierin een keuze te maken. Die respecteren we ook, maar we vragen ons ook af hoe dat komt.

Vanuit de parochie Heilige Willibrord Deurne menen wij dat ons christelijk geloof en de rituelen van de kerk ook anno 2019 nog heel wat te bieden hebben. Ons eeuwenoude geloof kan op een eigentijdse en creatieve manier van betekenis zijn. Dat geldt zeker rond ziekte en overlijden.

Wij gaan graag met u in gesprek.

De pastoraatsgroep van de
parochie Heilige Willibrord Deurne
pastoor Paul Janssen