Attractie of ervaring

7 februari 2020

Jaar A, 5e zondag door het jaar
Matteüs 5, 13-16

*

Of het licht
aan of uit gaat
hangt af
van wie er
aan de touwtjes trekt

als er maar genoeg mensen
eensgezind zijn
is er licht in overvloed

kermisattractie
of
levenservaring?