Bedankt!

31 januari 2024

Namens Stichting Altijd Content bedanken wij, de medewerkers van het Parochiecentrum, het Platform Diaconie en alle gulle gevers die tijdens de vieringen in de kerken van Deurne en omgeving voor onze Stichting een extra duitje in de collecteschaal hebben gedaan.

Ook de mensen die bedragen op onze bankrekening hebben overgeboekt, heel erg bedankt. Wie ook wel eens genoemd mogen worden zijn de redacties van het Weekblad voor Deurne en van Wijkblad d’n Heiakker en het Zandklokje. Zonder de publicaties in die bladen zou onze Stichting niet zo in de publiciteit zijn gekomen en het opgehaalde bedrag nooit zo groot geweest zijn.

De opbrengst van alles bij elkaar is € 2.320,00 en geeft ons de mogelijkheid om ons werk voor de hulpbehoevende mensen in Letland voort te zetten. 

                                                                                                                                                  Annie en Christ Sars