Benoemingen

5 oktober 2020

Henny van Osch

Mgr. Gerard de Korte, bisschop van ‘s-Hertogenbosch heeft de zending van Henny van Osch tot catechist in onze parochie verlengd met vier jaar. Zij heeft met succes de aanvullende opleiding van twee jaar aan het Sint Janscentrum afgerond. Nieuw aan deze zending is dat zij nu ook officieel lid is van het pastorale team.

De bisschop hoopt dat zij “vruchtbaar missionair werk zal kunnen verrichten in het kader van haar catechetische en pastorale activiteiten ten behoeve van de geloofsgemeenschap en haar gelovigen en vrijwilligers en dat Gods zegen op deze zending zal rusten.”

Hierbij sluiten wij ons graag aan. Wij wensen Henny veel succes en zegen toe.

 

Monique de Bock-Martijn secretaris

Nadat Cees Wouters afscheid heeft genomen als secretaris van het parochiebestuur hebben wij Monique de Bock-Martijn bereid gevonden deze functie op zich te nemen. De bisschop heeft de benoeming bevestigd. Wij wensen Monique een vruchtbare bestuursperiode toe.