Bijbelse beelden 58

4 september 2015

De goede herder (Johannes 10)

Eeuwenlang had het volk van Israël psalm 23 gebeden: “De Heer is mijn herder; Hij waakt over mij”. Dat herderschap had niets romantisch. Een herder in Israël moest zijn kudde verdedigen tegen wilde dieren; hij was altijd onderweg op zoek naar plaatsen, waar wat te grazen viel.

En dan komt daar Jezus van Nazareth en beweert: “Ik ben de goede herder”. Is dat geen godslastering? Stelt Hij zich hier in de plaats van God? In joodse oren wel; maar voor christenen is dit een blijde boodschap: Jezus is onze herder, Hij kent ons stuk voor stuk bij naam, Hij beschermt en verdedigt ons met gevaar voor eigen leven, Hij heeft hart voor ons. Hij heeft ons opgezocht toen we verloren waren gelopen en ons thuis gebracht, toen we de weg kwijtgeraakt waren. Hij heeft zijn leven gegeven om ons te verzoenen met God. Hij maakt het herderschap van God voor ons waar.

Wat Hij van ons vraagt is dit: dat wij luisteren naar zijn stem en Hem onvoorwaardelijk vertrouwen. Dan zorgt Hij, dat het goed met ons afloopt.

 

beeld: pater Herman Falke scj;
tekst: pater Piet Schellens scj