Bijbelse beelden 62

23 oktober 2015

De storm op het meer (Marcus 4, Matteüs 8)

Het Meer van Galilea was het voormalige werkterrein van de apostelen. Vanaf hun jeugd waren die vissers daar thuis; ze wisten hoe het er kon spoken. En juist daar hebben ze de macht van Jezus ervaren.

Maar als ze het verhaal vertellen van de storm op het meer, laten ze ook zien, wat het betekent Jezus te volgen. Je stapt bij Jezus in de boot en je verwacht een vredige en rustige vaart. Maar dat valt tegen: het volgen van Jezus blijkt een onberekenbaar avontuur te zijn, een groot risico, een waagstuk. Je komt in zwaar weer terecht. En terwijl je vreest voor je leven ligt Jezus te slapen; Hij doet net of het Hem niet aangaat.

Toen de evangelisten hun getuigenis over Jezus schreven, in de jaren 70 en 80, hadden de christenen hevig te lijden onder vervolgingen. De meeste apostelen waren als martelaar gestorven. Het schip van de Kerk leek schipbreuk te lijden in de beroering der tijden. En de christenen schreeuwden het uit: “Heer, red ons, wij vergaan”.

Dit verhaal wil hen en ons bemoedigen. Jezus zit ook in de boot. Hij neemt het roer niet over, wij moeten zelf varen. Maar Hij zegt wel: “Kleingelovigen, Ik zal de storm wel bedaren; Ik ben er ook nog!”
beeld: pater Herman Falke scj
tekst: pater Piet Schellens scj