Een eeuw Sint Jozef Parochie

14 oktober 2019

100 jaar verbondenheid

Zondag 27 oktober 2019 vieren we om 10.30 uur in de St. Jozefkerk dat de St. Jozefparochie 100 jaar
geleden werd opgericht. We doen dit met een feestelijke eucharistieviering voor jong en oud m.m.v. kerkkoor St. Jozef, het Deurnes Mannenkoor en koor Invite, kinderen van basisschool D’n Bogerd, wijkbewoners en anderen. Van harte uitgenodigd om mee te vieren.

Na de viering hijsen we de feestvlag voor de kerk.

De viering in de St. Willibrorduskerk op 27 oktober
wordt verplaatst naar zaterdag 26 oktober om 19.00 uur.