Geven

16 oktober 2020

Jaar A, 29e zondag door het jaar
Matteüs 22, 15-21

*

Verplicht belasting betalen
is iets anders dan

een goed doel ondersteunen
parochiebijdrage geven
een cadeautje aanbieden

geven
lukt het beste

als je ziet wat je ervoor terugkrijgt
een spontaan dank je wel
een levendige gemeenschap
een blij gezicht.