Goede week

11 april 2019

Eén groot feest !

De Goede Week is één groot feest, waarin alle emoties voorbij komen. De vieringen vormen één geheel en zijn verrassend en indrukwekkend van opzet. Ze overtreffen zelfs de bijzondere sfeer van Kerstmis. Van harte welkom om Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen van dag tot dag samen te beleven en te vieren!

De Goede Week is bij uitstek geschikt om het vergaderen even te laten rusten en ons te bezinnen op het komende Paasfeest. Daarom tonen we op maandag en dinsdag in de Goede Week een film in het Parochiecentrum.

In de Goede Week volgen we de laatste week van Jezus’ leven.

Palmpasen

Op Palmpasen begint de viering met het evangelieverhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij wordt als koning ingehaald. Een koning op een ezel. Dat geeft spanningen in de stad, die uiteindelijk leiden tot zijn gevangenneming. In de vieringen komen kinderen met hun palmpaasstokken. We zegenen palmtakjes en delen ze uit. Je merkt hoe tijdens de viering de sfeer omslaat.

Van de vrolijkheid van de intocht gaan we naar het lijdensverhaal. En voor de kinderen laten we de plaatjes van de kruisweg zien.

Op Palmzondag is er een speciale Kleuterkerkviering in de Willibrorduskapel, Visser 2. Deze begint om 10.30 uur. Kinderen mogen een Palmpaasstok meenemen. We gaan dan in optocht naar de viering in de grote kerk.

Witte Donderdag

Op Witte Donderdag herdenken we het Laatste Avondmaal. Jezus was voor het laatst aan tafel met zijn vrienden. Hij deelde brood en wijn, en zei erbij: dit is mijn Lichaam, dit is mijn Bloed. Dit ben ik. Ik heb mijn leven met jullie gedeeld. Deel het ook met elkaar. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Dit vieren we als parochie gezamenlijke om 19.00 uur in de St. Willibrorduskerk Deurne. Een gelegenheidskoor met mensen uit alle locaties verzorgt de zang. Parochianen dragen gaven aan die de bezigheden van de parochie verbeelden.

Op het einde van de viering wordt het altaar leeg gemaakt, de kaarsen gedoofd. Het licht gaat uit. Bij het zingen van het “Pange lingua” lopen we naar het rustaltaar in de doopkapel. De viering begint vrolijk, maar eindigt in stilte.

Goede Vrijdag

In enkele kerken wordt om 15.00 uur de kruisweg gebeden. We lopen langs de veertien staties, zingen en bidden. Een ingetogen samenzijn dat altijd weer indruk maakt.

Ook deze avond komen we om 19.00 uur vanuit alle locaties samen in de St. Willibrorduskerk in Deurne. Ook nu zingt een gelegenheidskoor.

De dienst begint in stilte. We luisteren naar het lijdensverhaal van Jezus, zoals Johannes dat in zijn evangelie heeft opgetekend. En we spiegelen dit aan ons eigen leven. Tijdens de kruishulde kan iedereen een groet brengen aan de gestorven Christus en een lichtje ontsteken. In stilte gaan we weer verder.

Stille Zaterdag

Pas tegen de avond komen we weer samen, om te waken, te wachten. Om 19.00 uur is in de St. Willibrorduskerk Deurne de Paaswake met medewerking van de vormelingen van Deurne, Liessel, Neerkant en Vlierden. Scouting Deurne zorgt voor een paasvuur. De vormelingen mogen hun doopkaars aansteken aan de nieuw ontstoken Paaskaars, en na een gebed het vuur doorgeven aan alle aanwezigen. Pasen is het feest van licht en leven! De hernieuwing van de doopbeloften wordt uitgesproken. Allen komen naar voren om een kruisteken met water te maken.

Om 21.00 uur gaat de Paaswake verder. Het gelegenheidskoor zingt weer. De Paaskaarsen van alle kerken worden gezegend en ontstoken. We nemen de tijd om te luisteren naar verhalen uit de Schrift. Ook nu kan iedereen zich besprenkelen met pas gezegend water. Samen vieren we eucharistie. Het is Pasen!

Pasen

Op eerste en tweede Paasdag zijn de vieringen op de verschillende locaties.

Voor de tijden van de vieringen verwijzen wij u naar de pagina VIERINGEN.