Hoe lang nog ?

18 september 2020

Jaar A, 25e zondag door het jaar
Matteüs 20, 1-16a

*

Hoe lang nog wachten
tot iemand je aanspreekt
je mens laat zijn
mee laat doen?

Hoe lang nog wachten
tot het derde, zesde, negende
tot het elfde uur?

Het is nooit te laat
om in te stappen
en te oogsten.