Ik ?

22 januari 2021

Jaar B, 3e zondag door het jaar
Marcus 1, 14-20

*

Kom, volg mij!

Wie?
Ik?

Ja!
Jij!