Ik hou van

23 oktober 2020

Jaar A, 30e zondag door het jaar
Matteüs 22, 34-40

*

Ik hou van God
is
ik hou van jou
is
ik hou van mezelf