Jong geleerd…

6 november 2020

Jaar A, 32e zondag door het jaar
Matteüs 25,1-13

*

Het licht brandend houden
van geloof en leven

om licht te kunnen zijn
voor jezelf en
voor elkaar

jong geleerd
is oud gedaan.