Kerstcollecte voor Farmer Families Future Uganda

11 december 2018

De helft van de kerstcollecte van al onze kerken gaat dit jaar naar de stichting Farmer Families Future Uganda (FFFU), waarvoor Tjeu Vinken uit Liessel zich inzet. In Uganda beschikken veel boerenfamilies niet over de kennis en vaardigheden om op het land waarop ze wonen moderne landbouw te bedrijven. FFFU geeft deze families op kleinschalige en directe wijze voorlichting, goed gereedschap en zaden. Zo kunnen ze een betere opbrengst krijgen waardoor ze in staat zijn hun kinderen goed onderwijs te laten volgen en zo de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Uw financiële ondersteuning is daarbij zeer welkom!

Initiatiefnemer van de stichting FFFU is Tjeu Vinken uit Liessel. Hij heeft in augustus 2012 voor het eerst bij een weeshuis een groentetuin opgezet in drie weken in de buurt van Jinja. In februari 2014 heeft hij bij een onderwijsproject de leerlingen tuinvaardigheden bijgebracht. Dit was in Kakiri een uur ten noorden van Kampala. Bij drie projekten in november en december 2015 heeft hij ook de nodige ondersteuning gegeven in Kigoogwa, Nkokonjeru en Kateete, in de buurt van Kampala. Toen werd hem gevraagd om niet alleen kennis over te dragen maar of hij ook voor wat financiële middelen kon zorgen om de projecten verder te helpen. Zodoende heeft hij in 2016 de stichting FFFU opgericht.

Begin 2017 en 2018 is hij 8 en 9 weken door heel Uganda gereisd om projecten te bezoeken en te ondersteunen. Van Karenga tot Kabale en van Soroti tot Fort Portal. Vinken wil met zijn werk een bijdrage leveren aan het verkleinen van het onaanvaardbare grote verschil tussen arm en rijk. Op dit moment heeft hij door heel Uganda op ongeveer 20 plaatsen contacten waar hij helpt en zij hem helpen om de situatie een heel klein beetje te verbeteren. De mooie resultaten zijn te zien zijn op www.fffu.nl.

Afgelopen jaar heeft de stichting samen met Wilde Ganzen een project gerealiseerd voor training aan 250 boeren in de bergen bij Fort Portal in het westen op de grens met Congo. De stichting heeft ruim 4000 euro opgehaald en Wilden Ganzen heeft dit met 50 % vermeerderd zodat er bijna 6400 euro besteed kan worden aan training goede zaden en klein gereedschap. Tjeu Vinken werkt ook samen met andere organisaties in Nederland die actief zijn in Uganda en hij is lid van het Uganda Platform . Zij helpen elkaar op allerlei gebied.

In februari 2019 reist hij voor de zesde keer naar “de pearl of Africa” Uganda om bestaande en nieuwe projecten te ondersteunen.