Aan tafel !

30 augustus 2019

Jaar C, 22e zondag door het jaar
Lucas 14, 1.7-14

*

Aan tafel!
Je mag zitten waar je wil,
maar laat de ander
voorgaan.