Alleen zaadjes

27 augustus 2021

Jaar B, 22e zondag door het jaar
Marcus 7, 1-8.14-15.21-23

*

Wij verkopen alles
staat op een winkelruit

Ik loop binnen
en vraag
een winkelwagen vol
vrede
gerechtigheid
een einde aan alle leed

U begrijpt het niet helemaal
zegt de winkelier

Wij verkopen geen vruchten
alleen zaadjes.