Belofte

9 april 2021

Jaar B, 2e zondag van Pasen
Johannes 20, 19-31

*

Vrede zij u!
wenst Jezus zijn leerlingen toe
na Pasen

vrede
is in het reine zijn
met jezelf, de ander, God

vrede is de belofte
van vergeving
opstanding
en geestkracht
die ook wij ontvangen