Waar ben je dan?

25 november 2022

Jaar A, 1e zondag van de advent
Matteüs 24, 37-44

*

Je kunt het lang volhouden

lang leve de lol
je eigen gang gaan
god noch gebod
voor niemand bang

maar er komt een moment
dat er licht gaat branden
alles anders wordt

waar ben je dan?