Geest en leven

20 augustus 2021

Jaar B, 21e zondag door het jaar
Johannes 6, 60-69

*

Woorden van
geest en leven
‘ruah’ – adem

om
in te ademen
onbevangen
als vanzelf

en
uit te ademen
positief kritisch
in vragen

alleen in de
ruimte van vragen
kan er
geest en leven zijn.