Gewoon de man van Nazareth

19 november 2021

Jaar B, Christus Koning
Johannes 18, 33b-37

*

“Ik heb Zijn beeltenis maar vaag in mijn gedachten
en ik weet haast niets van hoe Hij sprak en hoe Hij keek;
‘k zou willen weten hoe Hij liep en hoe Hij lachte,
‘k zou willen weten hoe Hij door Zijn haren streek.

(…)

Maar ik ruik wierook, plechtig klinkt in alle talen
wat Hij gezegd heeft, en ik verdwaal in mijn gebed,
want ik zoek de kleuren van Zijn kleed en Zijn sandalen,
ik zoek gewoon de man van Nazareth.”

“Jezus”, Toon Hermans in “Liggen in ’t gras”