Overleg

2 september 2022

Jaar C, 23e zondag door het jaar
Lucas 14, 25-33

*

Navolgen
vraagt voorbereiding

nadenken
wat je wilt of nodig vindt
wat je aankunt
waar je tegenop ziet

overleg
leidt tot keuze
hoe te varen
hoe te gaan
alleen of samen.