Roep, schreeuw, juich

24 januari 2020

Jaar A, 3e zondag door het jaar
Matteüs 4, 12-23

*

Roep het uit
er is een uitweg
hoe dan ook
door prikkeldraad en grenzen heen
van onmacht en zorgen

schreeuw het uit
er is een oplossing
waar dan ook
tegen honger en geweld
armoede en onzekerheid

juich het uit
er is goed nieuws
voor wie dan ook
licht dat smeulen blijft
en af en toe oplaait vol hoop.