Ruimte maken

30 april 2021

Jaar B, 5e zondag van Pasen
Johannes 15, 1-8

*

Zoals een wijnstok
gesnoeid moet worden
om de ranken
ruimte te geven
om te groeien en
vrucht te dragen

zo zijn wij uitgenodigd
om onze vastgeroeste
gedachten en vooroordelen
te snoeien
om ruimte te maken
voor de vruchten van
vrede en verzoening.