Smakelijk

30 juli 2021

Jaar B, 18e zondag door het jaar
Johannes 6, 24-35

*
Brood
des levens

dat
smaakt
naar meer!