Vanzelfsprekend

28 oktober 2022

Jaar C, 31e zondag door het jaar
Lucas 19, 1-10

*

Het is geen toeval
dat Jezus de man in de boom ziet
en zichzelf uitnodigt bij hem.

het is geen toeval
dat Jezus tussen al die brave mensen
net die ene geminachte uitkiest

geen vijgenblad kan
tekorten, schuld, verderf bedekken
en ook niet
de kwetsbare mens daarachter

Jezus
moet
bij hem te gast zijn

vanzelfsprekend.