Vonk

12 augustus 2022

Jaar C, 20e zondag door het jaar
Lucas 12, 49-53

*

Een vuur
van vrede
laait op door
een vonk
van hartelijkheid

een vuur
van ontmoeting
ontbrandt door
een vonk
van aandacht

een vuur
van vriendschap
wordt aangewakkerd door
een vonk
van begrip.