Vrij

23 januari 2022

Jaar C, 3e zondag door het jaar
Lucas 1, 1-4; 4, 14-21

*

“Gezonden om
gevangenen vrij te laten”

het lezen van de woorden van Jesaja
verplicht tot handelen

Wat betekenen ze anders
als ze niet werkelijkheid kunnen worden
voor
wie opgesloten zit
in zichzelf,
in de tang gehouden wordt
door angst
vastzit in conflicten
aan huis gekluisterd is
door ziekte of zorg

als ze niet werkelijkheid kunnen worden
door ons