Ladder naar de hemel

26 december 2018

Kerstwens bij
Genesis 28, 10-21 en Lucas 2, 1-14
De Jakobsladder en het Kerstverhaal

*

Soms droom ik een ladder naar de hemel
om op te klimmen met lood in de schoenen
om al mijn zorgen, beperkingen en onvermogen
af te geven bij
wie altijd luistert, altijd is

Soms vermoed ik een ladder naar de hemel
om op te gaan vol goede moed
om al mijn vragen, idealen en verlangens
uit te spreken bij
wie vrede schenkt en ruimte geeft

Soms wens ik een ladder naar de hemel
om omhoog te rennen vol enthousiasme
om al mijn blijdschap, geluk en mogelijkheden
uit te zingen bij
wie bevestigt en bemoedigt

Maar als ik zo droom, vermoed, wens,
hoef ik niet ver te klimmen, gaan, rennen
want engelen snellen mij al tegemoet
en stralen de echo van de Eeuwige:
“Ik zal bij je zijn.
Ik zal je beschermen, overal waar je heen gaat…
Ik blijf bij je…”

Zalig Kerstmis en
een gezegend 2019 !