Lezing door Thomas Quartier

15 april 2018

Dinsdag 24 april 2018, 20.00 uur, Parochiecentrum Visser 2

Hij is al een keer in Deurne geweest voor een lezing. Toen ging het over begrafenisrituelen. Nu komt Thomas Quartier als monnik. “Buitenshuis werken is uitzonderlijk bij de benedictijnen, maar ik krijg die mogelijkheid omdat mijn kloosterleven en mijn werk in elkaars verlengde liggen. Daarvoor ben ik onze gemeenschap dankbaar. Je zou me een postmoderne monnik kunnen noemen. Eenvoudig is het trouwens niet om steeds over te schakelen in een andere versnelling op de universiteit.”

Als Benedictijner monnik en docent Rituele en Liturgische studies wil hij de boodschap van het klooster naar de wereld brengen. In een samenleving waarin kerk steeds meer in de marge lijkt te raken, zijn wij als parochie en gemeente op zoek naar momenten waarop kerk en leven juist wel bij elkaar horen. Thomas Quartier neemt ons mee naar plekken op het grensgebied van het leven, naar kloosters, letterlijk en symbolisch, en naar de wereld van de heilige Benedictus: een begeesterde man uit de 6e eeuw die op de juiste momenten gewoon deed wat er te doen was – en daardoor openstond voor God! Onverwacht, begeesterd, midden in het leven.

Thomas Quartier is een enthousiaste spreker die vrijwilligers en kerkgangers, maar eigenlijk iedereen kan inspireren bewust en intens met het leven om te gaan. Van harte uitgenodigd.

De entree is gratis. Wel vragen we bij de uitgang een vrijwillige bijdrage met als richtbedrag € 5,= per persoon om activiteiten als deze te kunnen blijven organiseren.