Lichter

3 juli 2020

Jaar A, 14e zondag door het jaar
Matteüs 11, 25-30

*

Een jerrycan Lourdeswater
om mee te nemen
een grote verzameling kaarsen
om aan te steken

zo worden de intenties
van wie thuis bleven
gedeeld
gezegend
gedragen

zo wordt de last van wie lijden
lichter.