Lijden

3 april 2020

Jaar A, Palmzondag
Matteüs 27, 11-54

*

Waar
roddel feit
kreet ideaal
oneliner beleid
vooroordeel veroordeling
wordt

verandert een kus
liefde in haat
kraait de haan de passie
wordt leven
lijden

een kruisweg