Machtig

28 februari 2020

Jaar A, 1e zondag Veertigdagentijd
Matteüs 4, 1-11

*

Uitkijkend vanaf de top
over de heuvels ver weg
de dalen onder je
voel je je groot en machtig

maar tegelijk besef je
hoe klein en onbeduidend je bent
een puntje op de top
een stipje vanuit het dal

Groot zijn in het kleine
is een van de kunsten
van mens zijn.