Meer dan genoeg

31 juli 2020

Jaar A, 18e zondag door het jaar
Matteüs 14, 13-21

*

Wat brood
een halve fles wijn
veel is het niet
maar
delend in
voedsel en hartelijkheid
is er meer dan genoeg
voor iedereen.