“Meet and greet” met Sint Jozef gaat niet door !

11 maart 2020

Vanwege de Brabantse voorzorgsmaatregelen rond het Coronavirus hebben we besloten de bijeenkomst op 19 maart in de St. Jozefkerk niet door te laten gaan. We kijken nog naar een nieuwe datum.

———–

100 jaar Sint Jozefparochie is een feest waard. Die naam – Sint Jozefparochie – is destijds niet voor niets gekozen. Maar wie is Sint Jozef? Wat weten we van hem? Kan hij ons ook na 100 jaar nog inspireren?

Donderdag 19 maart 2020
is het patroonsfeest van Sint Jozef.
Een mooi moment voor een ‘meet and greet’!

Kom daarom donderdag 19 maart
naar de St. Jozefkerk.

Om 19.00 uur is er een avondgebed,
m.m.v. kerkkoor St. Jozef.

Aansluitend is er gelegenheid elkaar
te ontmoeten bij een kop koffie of thee.

Om 20.00 uur vertelt pastoor Paul Janssen aan
de hand van een groot aantal foto’s over Sint Jozef. Is hij een stoffige oude man, of juist een krachtige vrijheidsstrijder, timmerman of makelaar? Met muzikale medewerking van Mirjam Aarts.

We sluiten af met een drankje.

Welkom!