Nee en ja

29 september 2017

Jaar A, 26e zondag door het jaar
Matteüs 21, 28-32

*

Een momentopname
in een dans
van lichaamstaal
tussen nee en ja

een opgeheven hand
nee stop,
tot hier en niet verder

die als hij omgekeerd wordt
een uitnodiging wordt
ja kom!