Heiligen

15 oktober 2015

Heiligen

In het laatste kwart van het jaar staan de (patroon)heiligen in de rij om gevierd te worden. Het is van oudsher een goede gewoonte om via mensen die in hun leven op bijzondere wijze hun sporen hebben verdiend, om bescherming bij God te vragen.

Gerardus Majella

In het weekend van 17 en 18 oktober 2015 zullen we aandacht besteden aan het hoogfeest van de heilige Gerardus Majella. Zondag 18 oktober 2015 zingt de Walsbergse Zangvereniging in de viering van 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk Deurne.

Hubertus

Op zondag 25 oktober 2015 is om 11.00 uur de jaarlijkse Hubertusviering in de St. Willibrorduskerk Deurne. We zegenen het Hubertusbrood. Hoornblazers zorgen voor een mooie sfeer. Hubertus is de patroon van de jacht, maar in zijn verhaal schiet hij niet. Dat geeft aanleiding om ons steeds opnieuw en kritisch te bezinnen op hoe we met de natuur omgaan.

Allerheiligen

In het weekend van 31 oktober en 1 november 2015 vieren we het hoogfeest van Allerheiligen in alle vieringen.

Willibrord

Het hoogfeest van St. Willibrord, patroonheilige van al onze kerken, wordt gevierd in het weekend van 7 en 8 november 2015.

Maria

Op woensdag 9 december 2015 is er een bijzondere Mariaviering om 19.00 uur in de St. Willibrorduskerk Deurne. Dit is een gezamenlijke viering voor heel de parochie. De paramentengroep werkt hard om dan de derde mantel voor het Mariabeeld gereed te hebben. Deze wintermantel wordt dan ingezegend en in gebruik genomen. Tevens besteden we dan aandacht aan het Heilig Jaar van de Barmhartigheid dat een dag eerder in Rome wordt geopend.

Cecilia

Voor de koren is St. Cecilia een belangrijke heilige. Rond 22 november wordt het Ceciliafeest gevierd.