Hulp voor Nepal

13 mei 2015

De alles verwoestende aardbevingen in Nepal hebben veel slachtoffers gemaakt. De Deurnese Angelique van Hoof woont en werkt als reisleider een groot deel van het jaar in Nepal. In 2002 kwam zij in Nepal in contact met zes kinderen uit één gezin waarvan de ouders verongelukt waren. Zij adopteerde de kinderen en zette de stichting Project Nepal op. De stichting heeft in de loop der jaren duizenden mensen geholpen door middel van educatie, voorlichting, gratis medische zorg, hulp aan weduwen, sanitaire voorzieningen, kledingdistributie, etc.. Project Nepal werkt vooral in ver afgelegen junglegebieden die vaak verstoken zijn van hulp. In september 2013 richtte Angelique van Hoof samen met haar jongste pleegdochter Anima Shrestha de zusterorganisatie All Angels Nepal op. Door haar contacten kan zij heel direct hulp bieden aan mensen die getroffen zijn door de aardbevingen. Uw bijdragen hiervoor zijn van harte welkom. Ze komen geheel ten goede aan de getroffenen daar:

NL 20 RABO 0113 9469 53 t.n.v. Stichting Project Nepal, o.v.v. “aardbeving Nepal”.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Meer informatie vindt u op de website van Project Nepal: www.angelnepal.nl