Kerk in beweging – beweging in de kerk

1 augustus 2015

Wat de herbestemming van de leegstaande kerkgebouwen in Deurne betreft is er volop beweging. Behalve de kerk in Walsberg krijgt ook de kerk in Zeilberg een nieuwe bestemming. Het parochiebestuur gaat de ruimte voor minstens tien jaar verhuren aan een onderneming die er een fitnessaccommodatie nieuwe stijl in wil gaan vestigen.

Pastoor Paul Janssen is blij dat er na vier jaar weer leven komt in het mooie gebouw. Net als de andere bestuursleden moest hij wel even wennen aan het idee van sport in een voormalige kerk. Maar lichamelijke gezondheid en geestelijke gezondheid liggen dicht bij elkaar. De ondernemer wil landelijk een concept uitrollen, waarbij hij kiest voor kleinschalige en laagdrempelige clubs in kwalitatief mooie en aansprekende ruimtes. De leden kennen elkaar, het sporten verbindt mensen. Dat idee spreekt het parochiebestuur aan.

In de kerk zal een bidkapelletje gemaakt worden. Het Corneliusbeeld kan daardoor weer op zijn oude plek komen te staan. Ook het Mariabeeld zal in deze kapel een plaatsje krijgen. Aan de kant van het kerkhof wordt de ingang van de kapel gerealiseerd. Pastoor Janssen: “Hiermee maken wij de belofte waar die we bij de sluiting van de kerk hebben gedaan: dat in de nieuwe bestemming een kapelletje opgenomen zal worden. Zo kunnen bezoekers van het kerkhof en iedereen die maar wil, een kaarsje opsteken. En Cornelius houdt de sporters in het oog. Dat past wel bij die heilige. Vroeger werd hij aangeroepen tegen ziektes die de mens verlammen. Je zou dat naar nu toe kunnen vertalen met alles wat het leven verlamd. Daar hoort ook stress bij. Een van de manieren om stress te verwerken is stevig in beweging komen.”

Niet onbelangrijk is, dat met de huuropbrengsten het onderhoud van de rijksmonument weer opgepakt kan worden. Voor het einde van het jaar zal in dit kader gestart worden met onderhoudswerkzaamheden aan de kerktoren.