pastor Jac van Geloven overleden

5 mei 2018

Op bevrijdingsdag, 5 mei 2018, is in het Wilhelminahuis pastor Jac van Geloven overleden. Donderdag 3 mei heeft hij nog zo goed en zo kwaad als het ging geconcelebreerd bij de eucharistieviering die ik voorging in dit huis. Het was aan hem te merken dat zijn krachten op waren. Hij werd 88 jaar. De uitvaart is op zaterdag 12 mei 2018 om 11.30 uur in de St. Willibrorduskerk Deurne.

Na zijn priesterwijding op 15 juni 1957 werd Jac van Geloven kapelaan in Bakel. Twee jaar later verhuisde hij als kapelaan naar de Deurnese St. Jozefparochie in Deurne. Per 1 juli 1970 werd hij benoemd tot moderator-godsdienstleraar aan de LTS in Deurne (het latere Hub van Doornecollege). In oktober van dat jaar verruilde hij de St. Jozefparochie voor de parochie Zeilberg, waar hij assistent werd. In 1976 verhuisde hij naar een woning aan het Schommerveld in de Heilige Geestparochie, waar hij ook lange tijd de helpende hand toestak in de vieringen. Per 1 april 1994 ging hij met emeritaat.

In op 15 juni 2007 vierde Jac van Geloven zijn gouden priesterjubileum met een feestelijke eucharistieviering in de St. Willibrorduskerk Deurne, waarin hij voor het eerst sinds lange tijd weer voorging. Tien jaar later, op 15 juni 2017, vierden we zijn 60-jarig priesterfeest in kleine kring in het Wilhelminahuis.