Schuilen

21 februari 2020

Jaar A, 7e zondag door het jaar
Matteüs 5, 38-48

*

Als het regent in mijn leven
mag ik dan bij jou schuilen

als het pijn doet op mijn weg
mag ik dan op jou leunen

als de zon brandt in mijn gezicht
wil jij mij dan beschermen

als ik verkleum onder eenzaamheid
wil jij mij dan verwarmen?