St. Willibrorduskerk in Helenaveen wordt aan de eredienst onttrokken.

6 juli 2023

Zoals u weet is de St Willibrorduskerk in Helenaveen al een tijd onderwerp van aandacht. In goed overleg met de gemeenschap in Helenaveen zijn we al jaren bezig met het ontwikkelen van een herbestemming van het kerkgebouw en die is gelukkig gevonden in een mooi project voor woningen.

Afgelopen week ontvingen wij de officiële bevestiging van Bisschop De Korte, dat de Willibrorduskerk in Helenaveen per decreet uiterlijk op 1 januari 2024 aan de eredienst onttrokken zal worden.

Het ligt in onze bedoeling om de laatste Eucharistieviering in deze kerk in de eerste helft van November 2023 te plannen.

Conform het kerkelijk wetboek kan vanaf maandag 3 juli 2023 tot en met woensdag 12 juli 2023 bij de Bisschop bezwaar gemaakt worden tegen dit besluit. Het decreet is in te lezen. Inhoud Decreet is via deze link in te zien.

Een pijnlijke beslissing. Echter, we nemen weliswaar wel afscheid van het kerkgebouw maar zeker niet van de gemeenschap. Hoe verder na de sluiting?
In goed overleg met de protestantse gemeenschap in Helenaveen hebben we de mogelijkheid om in hun mooie kerkje de Eucharistie en andere sacramenten te kunnen vieren en eventueel uitvaarten te verzorgen. Voor deze goede samenwerking zijn we hen heel dankbaar.
Tevens zullen we de doopkapel van de St Willibrorduskerk ombouwen tot een Mariakapel die van buitenaf toegankelijk wordt. Zo blijft er gedurende de dag een bijzonder plekje om te bidden.

Laten we bidden voor de toekomst van Helenaveen en vragen om de bijstand van Gods Geest in dit proces en daarna.