Stormschade op kerkhof Liessel

11 juni 2019

Op dinsdag 4 juni 2019 in de late avond woedde een korte maar hevige storm in Liessel. Ten gevolge hiervan waaiden vele bomen om of werden beschadigd. Zo ook een drietal bomen op het kerkhof bij de kerk. Er is een flinke ravage ontstaan door de vallende bomen die op een groot aantal grafmonumenten terecht zijn gekomen. Het aantal beschadigde monumenten is nu nog niet bekend, ze liggen onder de omgevallen bomen die met hun grote kronen alles bedekken.

Woensdag 5 juni is door de contactgroep van Liessel en het parochiebestuur de stand van zaken opgenomen. Er is onmiddellijk actie ondernomen om een professioneel bedrijf te zoeken dat bereid is de bomen te ruimen. Door alle schade die de storm ook elders heeft veroorzaakt zijn deze bedrijven overbezet. Bovendien is het ruimen op een kerkhof met haar grafmonumenten een complexe zaak, grote zorgvuldigheid is hierbij vereist.

De firma van Luc Veldhuijzen uit Liessel heeft de taak op zich genomen. Gezien de omvang van het geheel is er assistentie van twee andere bedrijven ingeroepen. Na afstemming van de diverse agenda’s en na gezamenlijk overleg is men tot de conclusie gekomen dat in de week van 17 juni tot en met 21 juni 2019 de bomen geruimd kunnen worden.

Pas wanneer de bomen geruimd zijn is de schade aan de grafmonumenten te overzien.

In de komende week zullen alle rechthebbenden van de graven die in het betreffende deel van het kerkhof een monument hebben staan schriftelijk worden benaderd. Onze verzekeraar is ingelicht. Schade door storm is slechts gedekt voor zover veroorzaakt door een ander voorwerp dat ten gevolge van de storm in aanraking komt met het grafmonument, in dit geval door vallende bomen. De vergoeding is aan een maximum per grafmonument gebonden. Zoals aangegeven kunnen in de schadevaststelling- en afhandeling pas stappen worden gezet als de bomen geruimd zijn.

We beseffen dat de situatie zoals die is ontstaan grote impact heeft op nabestaanden maar ook op de Liesselse gemeenschap. Velen brachten de afgelopen dagen al een bezoek aan het kerkhof. Wellicht dat het ruimen van de bomen langer op zich laat wachten dan dat u graag gezien had, maar zorgvuldigheid staat voorop en ook organisatorisch moet het geregeld kunnen worden.

Om ieders veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen zal de begraafplaats tijdens de werkzaamheden zijn afgesloten vanaf maandag 17 juni tot en met uiterlijk vrijdag 21 juni 2019. We begrijpen dat dit voor nabestaanden moeilijk kan zijn maar we vragen toch begrip voor deze uitzonderlijke maatregel in een uitzonderlijke situatie. Het kerkhof wordt weer opengesteld zodra de werkzaamheden zijn afgerond.

Pastor Eugène van Eerd, Contactgroep van Liessel,
bestuur parochie Heilige Willibrord Deurne.
Liessel 8 juni 2019