Vastenactie 2017 voor Batouri

4 april 2017

De landelijke Vastenactie sponsort dit jaar een Deurnes project van Terug naar Batouri. Met de opbrengst kan het medisch centrum in de Kameroense stad Batouri gerenoveerd en uitgebreid worden. Van harte aanbevolen!

Harrie van Loon

Pater Harrie van Loon (1938-2010) was dertig jaar missionaris in Kameroen, waarvan vijftien jaar in Batouri. Hij zal al snel in dat naast het verspreiden van het geloof ook hulp bij de bestrijding en voorkoming van ziektes belangrijk was. Daarom bouwde hij tegenover de kathedraal van Batouri een medisch centrum. Dit medisch centrum wordt nu beheerd door de Belgische Zuster van Liefde, Suzanne Tuyaerts. Zij heeft onder zich een deskundige groep verpleegsters/verplegers. In het centrum worden eenvoudige medische behandelingen verricht. Er komen maandelijks tussen de 700 en 1.000 zieken. Voor operaties en ernstige ingrepen wordt verwezen naar het nieuwe katholieke ziekenhuis dat helemaal aan de rand van Batouri ligt.

Medisch centrum

In het medisch centrum is  ook een kraamkliniek. Iedere maand vinden er tussen de 40 en 50 bevallingen plaats en zijn er ongeveer 100 nieuwe bezoeksters voor prenatale raadpleging in het consultatiebureau waar moeder en kind onderzocht worden en voorzien van de nodige zorg en medicatie. Hier wordt ook aan ondervoede kinderen bijvoeding gegeven en er krijgen de moeders voorlichting over betere voeding. Het aantal bevallingen neemt toe. Sinds vele jaren komen ook mensen uit de verre omgeving hier voor hulp. Door het verstrekken van de juiste medicatie voorkomt men dat baby’s van met hiv-besmette moeders besmet worden. De patiënten betalen een kleine vergoeding naar rato van hun mogelijkheden. Het gezondheidscentrum (Centre de Sante) behandelt alle patiënten ongeacht hun religieuze of etnische achtergrond.

Vastenactie 2017

Het Bisschoppelijk Medisch Centrum in Batouri staat er nu ruim veertig jaar. Rob Berkvens van de werkgroep Terug naar Batouri: “Het is weliswaar solide gebouwd maar voldoet in geen enkel opzicht meer aan de eisen van deze tijd. Zelfs niet aan de lokale normen. Er is een groot gebrek aan ruimte daarom is uitbreiding dringend nodig.” Samen met de leiding en de mensen die er werken is een deugdelijk plan bedacht voor het huidige gebouw en de gewenste uitbreiding. Hierdoor wordt de capaciteit van het centrum meer dan verdubbeld. Berkvens: “Als het lukt om via de inzameling in de kerken van Deurne 15.000 euro op te halen zal de Vastenactie dit bedrag met vijftig procent aanvullen. Uit donaties aan werkgroep Terug naar Batouri is al 7.500 euro beschikbaar. Een aanvullend bedrag van 5.000 euro zal door de werkgroep gezocht worden. Als het bedrag van 35.000 euro bereikt is kan dit prachtige, nuttige project gerealiseerd worden.”

Kraamkliniek

Belangrijk voor het medisch centrum is de in het pand aanwezige kraamkliniek. Iedere maand vinden er tussen de 40 en 50 bevallingen plaats en zijn er ongeveer 100 nieuwe bezoeksters voor prenatale raadpleging in het consultatiebureau waar moeder en kind onderzocht worden en voorzien van de nodige zorg en medicatie. Hier wordt ook aan ondervoede kinderen bijvoeding gegeven en er krijgen de moeders voorlichting over betere voeding. Het aantal bevallingen neemt toe. Sinds vele jaren komen ook mensen uit de verre omgeving hier voor hulp. Door het verstrekken van de juiste medicatie voorkomt men dat baby’s van met hiv-besmette moeders besmet worden. De patiënten betalen een kleine vergoeding naar rato van hun mogelijkheden. De grootste inkomsten komen van de Wereldbank die het centrum extra betaalt op basis van geleverde prestaties. Het gezondheidscentrum (Centre de Sante) behandelt alle patiënten ongeacht hun religieuze of etnische achtergrond.

Werkgroep Terug naar Batouri

De werkgroep Terug naar Batouri heeft samen met pater Harrie van Loon en onder de vlag van de paters van de H. Geest sinds 2002 veel projecten gerealiseerd: drie scholen in de savanne rondom Batouri; drie kraamklinieken; vijf waterputten; er is apparatuur voor een radiostation geplaatst; er is een belangrijke bijdrage geleverd bij het realiseren van een opvangcentrum voor weeskinderen. Dit centrum wordt sindsdien trouw ondersteund door Nederlandse donateurs. Een Afrikaanse vrouwenorganisatie Adefka met zo’n duizend leden is geholpen met landbouwwerktuigen en maïsmolens.

Vastenactie: zakjes en maaltijd

De komende weken ontvangen de parochianen een Vastenactiezakje, waarin zij hun bijdrage kunnen doen. In de kerken staan collectebussen. De jaarlijkse Vastenactiemaaltijd is op vrijdag 31 maart om 18.00 uur in De Wik. Deelnamekaarten zijn voor 10 euro per persoon te verkrijgen bij het Parochiecentrum. Tijdens de maaltijd wordt ook informatie gegeven over het Vastenactieproject in Batouri.