Viering van Ontmoeting

10 juni 2019

Op zaterdag 29 juni 2019 organiseren wij voor de 12e keer de Viering van Ontmoeting. De eucharistieviering begint om 15.00 uur in de St. Willibrorduskerk Deurne. Seniorenkoor De Oude Weelde zal zingen. Ook worden er veel Marialiederen ten gehore gebracht, die door iedereen meegezongen kunnen worden.

De Mariahulde is voor veel mensen het hoogtepunt van de viering. Na de communie wordt het Mariabeeld binnengedragen. Iedereen krijgt de gelegenheid om bij het beeld een lichtje te ontsteken en te bidden.

Deze eucharistieviering met Mariahulde is bedoeld voor iedereen, Deze eucharistieviering met Mariahulde is bedoeld voor iedereen die wel eens behoefte heeft aan een praatje, bemoediging of bevestiging zoekt. En wie heeft dat nu niet eens. Daarom van harte uitgenodigd!

Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting bij een kop koffie of thee met cake. De toegang is vrij voor iedereen. Komt u met een rolstoel, geeft u dit dan door aan het Parochiecentrum: info@heiligewillibrorddeurne.nl . Dan reserveren wij een plaats voor u.

Prentje

Het is al een lange traditie dat elk jaar een prentje wordt uitgegeven. Ook dit jaar is er weer een gemaakt. Deze keer staat het beeld van Maria ter Schoot uit Vlierden centraal. Het prentje wordt tijdens de viering uitgereikt.

Hub van Doornecollege

Ook dit jaar levert het Hub van Doornecollege een bijdrage door de bloemversiering te verzorgen en cake te bakken. Enkele jongeren zullen voor, tijdens en na de viering hand en spandiensten verlenen.

Ziekentriduüm

De Viering van Ontmoeting is ontstaan uit het Ziekentriduüm dat 70 jaar in Deurne, in en rond de Walsbergse kerk werd georganiseerd, eerst als een driedaags gebeuren, later als een dagactiviteit. In de loop der jaren werd er steeds meer voor ouderen en zieken georganiseerd, o.a. door de KBO en de Zonnebloem. Omdat de belangstelling terugliep stopte het Ziekentriduüm. Vanuit de parochie hebben we toen bekeken welke onderdelen uit het programma niet door anderen werden georganiseerd en de moeite waard waren om voort te zetten. Dat was met name de feestelijke eucharistieviering met de Mariahulde.