Vrede voor iedereen

3 maart 2022

De oorlog in Oekraïne laat niemand koud. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog vindt er op zo’n grote schaal een invasie plaats op het Europese continent. We zien het machteloos gebeuren. “Al eeuwenlang is de kerk dé plek waar mensen – gelovig of niet – met hun zorgen en smeekbedes terecht kunnen,” merkte dominee René de Reuver woensdag op bij een gebedsmoment voor vrede en recht in Oekraïne, dat op NPO2 werd uitgezonden. Ook paus Franciscus riep op om te vasten en te bidden.

Uw bijdrage

De Nederlandse bisschoppen nodigen ons uit ons gebed voor Oekraïne aan te vullen met een gift. Dat kan op twee manieren:

Vastenactie

Via het Europese katholieke caritasnetwerk helpt de Bisschoppelijke Vastenactie met de opvang van de enorme stroom vluchtelingen. In Oekraïne en in de landen eromheen. Er is op diverse plaatsen opvang ingericht waar vluchtelingen terecht kunnen. De caritasorganisaties zorgen voor basisvoorzieningen als schoon water, voedsel, kleding en onderdak. Bijdragen kunnen worden overgemaakt via de website van de Vastenactie: www.vastenactie.nl of op bankrekeningnummer NL21 INGB 000 000 58 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. collecte Oekraïne. Mgr. Van den Hout, bisschop van Groningen zegt hierover: ‘Laten we met elkaar de gift bij ons gebed voegen en ruimhartig geven voor al diegenen die in en vanuit Oekraïne door de oorlog gedwongen op de vlucht zijn. We geven aan organisaties met directe lijnen in het land zelf, kerken en kerkelijke instellingen die daar al bezig zijn hulp te organiseren. Laten we hen daarin zo veel als mogelijk ondersteunen.’

Giro 555 Samenwerkende hulporganisaties

U kunt ook een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL08 INGB 0000 0005 55 t.n.v. Stichting Samenwerkende Hulporganisaties, Den Haag, o.v.v. ‘Samen in actie voor Oekraïne’. Met de opbrengst leveren de organisaties achter Giro555 noodhulp als onderdak, medische zorg en schoon drinkwater aan getroffen Oekraïners. ‘Hartverwarmend dat Nederland zo meeleeft. Met de opbrengst kunnen we belangrijke hulp verlenen. Tegelijkertijd beseffen we dat we lange tijd hulp moeten gaan verlenen. Daarom willen we benadrukken dat alle giften zeer welkom zijn’, zegt Kees Zevenbergen, actievoorzitter van Giro555. Meer informatie op giro555.nl.

Foto: Noodhulp van Kerk in Actie (ACT Alliance) aan de Pools-Oekraïense grens – foto Kerk in Actie