Zalig Nieuw Jaar

29 december 2019

Parochiebestuur en pastoraatsgroep

wensen u een fijne jaarwisseling

en een gezegend nieuw jaar !