Zalig Nieuw Jaar !

31 december 2017

Pastoraatsgroep en parochiebestuur

wensen u een gezegend 2018

een Zalig Nieuw Jaar !