Zegening van voertuigen

6 juli 2018

Op voorspraak van de H. Donatus
Zondag 8 juli 2018, 9.00 uur, St. Willibrorduskerk Helenaveen

De heilige Donatus is een van de patroonheiligen van onze parochie Heilige Willibrord Deurne. hij wordt – met name in Helenaveen – van oudsher aangeroepen als beschermheilige tegen de schadelijke gevolgen van alle noodweer. Sinds ongeveer 1970 is aan de Donatusviering een voertuigzegen toegevoegd.

Zondag 8 juli 2018 staat de viering in de kerk in Helenaveen in het teken van de heilige Donatus. Voor de eerste communicanten van Helenaveen is deze viering tevens de afsluiting van een jaar voorbereiding.

Na afloop van de viering zal pastoor Paul Janssen voor de kerk alle voertuigen zegenen: auto, motor of fiets, rollator of scootmobiel, step, oxboard of skateboard. En natuurlijk de mensen die bij die voertuigen horen. Van harte uitgenodigd!

Donatus in Helenaveen

In 1884 kreeg de kerk van Helenaveen via het bisdom een reliek ‘ex ossibus S. Donati M’ (uit het gebeente van St. Donatus, Martelaar’). Hoewel het devotiebeeld van de heilige Donatus in het najaar van 1944 verloren ging, bleef de verering bestaan. In 1951 maakte J.F. Tuinstra een nieuw terracotta beeld, dat werd gebakken door Russel-Tiglix te Tegelen. Het beeld van Donatus stelt de heilige als legioensoldaat voor. De bliksem houdt hij met beide handen stevig vast. De heilige Donatus werd niet alleen aangeroepen als beschermheilige tegen de schadelijke gevolgen van alle noodweer. Er werd ook tot hem gebeden om gespaard te mogen blijven van een haastige en onvoorziene dood. Zijn voorspraak kan dus ook ingeroepen worden voor bescherming tegen verkeersongelukken. Naast auto’s en motoren worden ook (brom-)fietsen gezegend, nadat onder meer gebeden is ‘dat wij in het verkeer ongedeerd mogen blijven en ons verantwoord gedragen op de wegen die wij begaan’. Rollators en scootmobiels kunnen gerust aan de te zegenen objecten worden toegevoegd.